وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

سگمنتشن مارکتینگ چیست ؟

سگمنتشن مارکتینگ چیست؟

در دنیای رقابتی امروزی، شرکت‌ها برای جذب مشتریان و افزایش فروش خود نیاز به استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه دارند. یکی از این استراتژی‌ها، سگمنتشن مارکتینگ است که به طور معمول توسط تیم‌های بازاریابی و تحقیقات بازار استفاده می‌شود.

سگمنتشن مارکتینگ به معنای تقسیم بازار به گروه‌های کوچکتر و هدفمندتر است تا بتوان بهترین استراتژی‌های بازاریابی را برای هر گروه انتخاب کرد. در واقع، با استفاده از سگمنتشن مارکتینگ، شرکت‌ها می‌توانند بهترین راهکارها را برای جذب و نگه‌داشت مشتریان در هر گروه تعیین کنند و از این طریق بازدهی بالاتری را در بازاریابی خود تجربه کنند.