سورس اختصاصی تبچی

سورس اختصاصی تبچی

روش نصب به شرح زیر هست
# Let’s install the majol.
sudo apt-get install python-setuptools
sudo apt-get install python-pip
sudo apt-get install python-redis
sudo pip install pyTelegramBotAPI
sudo pip install pyTelegramBotAPI –upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.7
sudo pip install pytelegrambotapi py==1.4.29 pytest==2.7.2 requests==2.7.0 six==1.9.0 wheel==0.24.0

# Let’s install the bot.
cd $HOME
git clone https://github.com/kiavaco/tabchiapi.git
cd tabchiapi && cd bots
screen python tabchi1.py
# Edit THis File tabchi1.py
Line 18,31,39,47,59
Put Your ID Sudo , and token


توکن و ایدی عددی خودتون قرار بدید و روی سرور های Ubuntu 14 به بالا نصب کنید و پیش نیاز هاشو نصب کنید

 
منبع: kiavaco

بازگشت به صفحه قبل
×