سرور مجازی ابری cloud server cloud vps

cloud server- cloud vps سرور مجازی ابری
cloud server

سرور مجازی ابری cloud vps – cloud server – حتی سنگین ترین ترین پروژه های خود را به راحتی انجام دهید.
سرورهای ابری ما در آلمان و فنلاند و آمریکا در دیتاسنترهای پیشرفته خود قرار دارند که بهترین عملکرد و کارایی را را با نسل دوم AMD EPYC™، پردازنده‌های Intel® Xeon® Gold و حافظه‌های SSD سریع NVMe دریافت خواهید کرد

سرور مجازی ابری آلمان و فنلاند

سرورهای ابری ما در آلمان و فنلاند در دیتاسنترهای پیشرفته خود قرار دارند که بهترین عملکرد و کارایی را را با نسل دوم AMD EPYC™، پردازنده‌های Intel® Xeon® Gold و حافظه‌های SSD سریع NVMe دریافت خواهید کرد همه دیتاسنترهای ما واقع در آلمان مطابق با مقررات سختگیرانه حفاظت از داده های اروپا فعالیت می کنند . دیتاسنترهای آلمانی واقع در شهر نورنبرگ و فالکنشتاین در وسط اروپا قرار دارند و به مشتریان خود امکان اتصال سریع و پینگ پایینی به اروپای غربی، مرکزی، جنوبی و شرقی و جنوب غرب آسیا از جمله ایران را می دهند.

از 240000 تومان

سرور مجازی ابری آمریکا

سرورهای ابری ما در آمریکا در دیتاسنترهای پیشرفته خود قرار دارند که بهترین عملکرد و کارایی را را با نسل دوم AMD EPYC™ و حافظه‌های SSD سریع NVMe دریافت خواهید کرد همانند شرایط سرورهای مجازی ابری ما مستقر در اروپا - سرورهای ما واقع در شهر در Ashburn، ویرجینیا (ایالات متحده آمریکا) قرار دارند ،سرورهای ابری واقع در امریکا مبتنی بر پردازنده های AMD و ویژگی های ابری می باشد

از 270000 تومان