روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

[ad_1]

روشهای فشرده سازی
ابتدا یک فایل بزرگ به نام large را همه کپی میکنیم که روی آن عملیا فشرده سازی را تست کنیم.
[[email protected]~]$cp /tmp/large.
[[email protected]~]$ l -h large
.است human readable مخفف h
1 فضای کمتری روی دیسک میگیرد.
0 انتقال اطلاع سریعتر است در سرور مجازی لینوکس
gzip
اولین فشردهسازی که میخوانیم gzip است.
[[email protected]~]$ man gzip
[[email protected]~]$ gzip large
[[email protected]~]$ file large.gz
برای باز کردن یک فایل از حالت gzip میتوان از gunzip استفاده کرد ولی حرفهایتر است که به این صورت بنویسیم:
[[email protected]~]$ gzip -d large.gz
دومین روش :zip

سرور اختصاصی
[[email protected]~]$ zip large.zip large
اسم فایل بعد از اینکه zipشد، میشود را zip.large.
[[email protected]~]$ file large.zip
سوّمین روش: bzip2
[[email protected]~]$ bzip2 large
bzip2 بهترین روش برای فشرده سازی است. چون اوّلsort میکند و بعد zip میکند.
برای اینکه بفهمیم هر کدام از این روشها چقدر زمان و چقدر cpu مصرف کردهاند فرمانtime را میزنیم:
[[email protected]~]$ time bzip2 large
[[email protected]~]$ time gzip large
[[email protected]~]$ time zip large.zip large
روش های دیگری هم برای فشرده سازی داریم مثالrar و arj هم روش هایی برای فشرده سازی هستند.
[[email protected]~]$ man Rar
[[email protected]~]$ rar large
[[email protected]~]$ arj large

The post روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×