روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

[ad_1]

روشهای فشرده سازی
ابتدا یک فایل بزرگ به نام large را همه کپی میکنیم که روی آن عملیا فشرده سازی را تست کنیم.
[n.pardis@lpi1~]$cp /tmp/large.
[n.pardis@lpi1~]$ l -h large
.است human readable مخفف h
1 فضای کمتری روی دیسک میگیرد.
0 انتقال اطلاع سریعتر است در سرور مجازی لینوکس
gzip
اولین فشردهسازی که میخوانیم gzip است.
[N.pardis@Lpi1~]$ man gzip
[N.pardis@Lpi1~]$ gzip large
[N.pardis@Lpi1~]$ file large.gz
برای باز کردن یک فایل از حالت gzip میتوان از gunzip استفاده کرد ولی حرفهایتر است که به این صورت بنویسیم:
[N.pardis@Lpi1~]$ gzip -d large.gz
دومین روش :zip

سرور اختصاصی
[N.pardis@Lpi1~]$ zip large.zip large
اسم فایل بعد از اینکه zipشد، میشود را zip.large.
[N.pardis@Lpi1~]$ file large.zip
سوّمین روش: bzip2
[N.pardis@Lpi1~]$ bzip2 large
bzip2 بهترین روش برای فشرده سازی است. چون اوّلsort میکند و بعد zip میکند.
برای اینکه بفهمیم هر کدام از این روشها چقدر زمان و چقدر cpu مصرف کردهاند فرمانtime را میزنیم:
[N.pardis@Lpi1~]$ time bzip2 large
[N.pardis@Lpi1~]$ time gzip large
[N.pardis@Lpi1~]$ time zip large.zip large
روش های دیگری هم برای فشرده سازی داریم مثالrar و arj هم روش هایی برای فشرده سازی هستند.
[N.pardis@Lpi1~]$ man Rar
[N.pardis@Lpi1~]$ rar large
[N.pardis@Lpi1~]$ arj large

The post روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×