وی پی اس سوئیس با پینگ مناسب به ایران

راه اندازی سرویس NTP (Network Time Protocol ) در میکروتیک

[ad_1]

پروتکل (Network Time Protocol (NTP برای تنظیم و همگام سازی دقیق ساعت سیستم ها و دستگاه ها با ساعت های اتمی مورد استفاده قرار می گیرد.سرورهای NTP از یک ساختار سلسه مراتبی پیروی می کند که اصطلاحا به آنها Stratum گفته می شود.

Stratum 1 – مستقیما به ساعت های اتمی متصل هستند و خود را با آنها همگام می کنند.

[ad_2]

لینک منبع