حل محاسبه ۹ هزار سالی در ۳۶ میکروثانیه با کامپیوتر کوانتومی!

حل محاسبه ۹ هزار سالی در ۳۶ میکروثانیه با کامپیوتر کوانتومی!

سرعت حرف اول را میزند. در قرن ۲۱ و سال ۲۰۲۲ در پیشرفته ترین حالت تکنولوژی که بشر به خود دیده است، محققان همواره در حال تلاش برای افزایش سرعت هستند. افزایش سرعت حل معاملات، افزایش سرعت جابه جایی و انتقال پیام ها، یا دسترسی به اطلاعات در آن سر دنیا. اینبار خبر حل محاسبه […]
بازگشت به صفحه قبل
×