سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

جستجو فایل در لینوکس سرور مجازی

[ad_1]

جستجوی فایل

اگر در لینوکس بخواهیم یک فایل را جستجو کنیم مثال فایلی با نام مشخص که می دانیم چند حرفی و یا با یک حرف مشخصی

شروع می شود و یا با عدد شروع می شوند و یا … به این صورت آن را پیدا می کنیم:

فایلهایی که اسمشان یک حرفی است:

سرور مجازی 

[n.pardis@lpi ~]$ ls -l ?

-rw-r—r—1 n.pardis lpi1 0 Oct 13 2010 2

فایلی به نام 0 را پیدا میکند که اسمش یک حرفی است.

فایلهایی که با w شروع می شوند و به عدد ختم می شوند:

[n.pardis@lpi ~]$ ls -l w*[0-9]

-rwx—— 1 n.pardis lpi1 102 Mar 7 17:41 while1

فایلهایی که با حروف با صدا شروع می شوند و به عدد ختم می شوند:

[n.pardis@lpi ~]$ ls -l [aeoiu]*[0-9]

-rw-r–r– 1 n.pardis lpi1 268 Oct 24 2010 exercise1

-rwx—— 1 n.pardis lpi1 34 Oct 20 2010 exit1

فایلهایی که با z-a و Z-A شروع نشوند:

[n.pardis@lpi ~]$ ls -l [!a-zA-Z]*

سرور اختصاصی 

-rw-r–r– 1 n.pardis lpi1 0 Oct 13 2010 2

-rw-r–r– 1 n.pardis lpi1 0 Oct 13 2010 2]

-rw-r–r– 1 n.pardis lpi1 0 Oct 24 2010 @lpi ~]$

می خواهیم فایلهایی را نمایش دهیم که با iیا B شروع شوند به حروف با صدا ختم شوند:

[n.pardis@lpi ~]$ ls -l [iB]*[aeiou]

ls: [iB]*[aeiou]: No such file or directory

براییادگیری بهتر فرمان ls به جزوه ی آن مراجعه شود:

[n.pardis@lpi ~]$ man ls

The post جستجو فایل در لینوکس سرور مجازی appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع