سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

تفاوت متغیر و متغیر محیطی در لینوکس

[ad_1]

متغيرهاي محيطي، متغيرهايي هستند که از parent به child به ارث ميرسند. فرماني که متغيرهاي محيطي را نشان ميدهد
Env ميباشد که مخفّف Environment به معناي محيط ميباشد.
[N.pardis@Lpi1~]$ env | less
اين نيز به عبارتي شجره نامه لينوکس ما را به ما ميدهد،
[N.pardis@Lpi1~]$pstree | less
متغير shell يعني اينکه در shell ميشود متغير تعريف کرد حالا اگر این متغي ر را Export کنید می شود متغیر محيطي.
Shell آفريننده است. مولّد است و همه نرم افزارها را با خود دارد.

مت يرهاي shell به هيچ کس به ارث نميرسد

[ad_2]

لینک منبع