سرور مجازی پورت 10 گیگابیت هلند همراه با ترافیک نامحدود موجود شد

بررسی فرمان ها در لینوکس سرور مجازی

[ad_1]

بررسی فرمان ها در لینوکس سرورمجازی

برای شروع کار فرمانی به نام abcd را وارد میکنیم که خطا میدهد و پی ام Found Not Command را bashبه شما می-

دهد که فرمانی با این نام ندارد به عبارتتی خود گارسن ما آنالیز می کند و به ما جواب میدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ abcd

-bash: abcd: command not found

– در لینوکس ما تعاریفی داریم مثل فرمان داخلی و خارجی.حال یک سوال مطرح میکنیم:

در مایکروسافت فرمان داخلی به فرمانی گفته میشود که مثالً در رستوران وقتی از گارسن نمک میخواهید از میز کناری به شما

نمک را میدهد. دقیقاً یعنی اینکه اگر گارسن خودش فرمان را اجرا کند میگوییم فرمان داخلی است. مثالً در ویندوز cmdرا به

عنوان گارسن داریم. در ویندوز فرمانهایی مثل dirیا cdیا cls فرمانهای داخلی هستند و توسط گارسن انجام میشود.

فرمان خارجی فرمانهایی هستند که بر روی تجهیزات خارجی قرار دارند و توسط نرم افزار اجرا می شوند . فرمان خارجی فرمانی

است که نمیتواند خود گارسن انجام دهد بلکه میبرد پشت صحنه و عوامل ذیربط آماده میکنند. مثل دستور format که

رویhard است و گارسن بلد نیست.

سرور مجازی

برای اینکه بفهمیم چه فرمانی داخلی و چه فرمانی خارجی است در لینوکس ما برخلاف ویندوز فرمانی داریم به نام typeکه به ما

میگوید چه فرمانی داخلی است و چه فرمانی خارجی.

[n.pardis@Lpi1~]$ type cd

cd is a shell builtin

shell به معنی پوسته و بیرونیترین لایه نرم افزاری است که با شما صحبت میکند و به شما جواب میدهد و در واقع همان

گارسن ما است. از طریق گارسن و یا shell فعالیت مورد نظر ما انجام میگیرد و میبرد پشت صحنه و حتما مدیری هست و

توسط مدیر چک میشود آیا داریم یا نداریم و یا میشود و یا نمی شود و جواب سرویس مورد نظر ما را میدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is /bin/date

با زدن فرمان بالا به ما می گوید که date زیر دایرکتوریbin /قرار دارد.

حال دو بار کارمند date را بزنید که تاریخ را به شما کامل میدهد. بعد از اینکه  را بزنید و دوباره date type را بزنید میبینید

علاوه بر جمله هایی که در بالا به ما گفت یک کلمه دیگر هم میگوید به نام hash .

این hash به چه معنی است؟

سرور اختصاصی

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is hashed /bin/date

در لینوکس اگر شما یک فرمان را چند بار استفاده کنید جای آن را به خاطر میسپارد و در دفعات بعدی به دنبال آن نمیگردد و

این بار میگوید من میدانم جای آن کجاست پس hashed به این معنی است که بعد از یکبار صدا زدن فرمان در دفعاتت بعدی

جای آن را به خاطر میسپارد و در دفعات بعدی به دنبال آن نمیگردد به عبارتتی آدرس آن در حافظه resident میشود.

The post بررسی فرمان ها در لینوکس سرور مجازی appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع