بررسی دایرکتوریlib سرور مجازی

بررسی دایرکتوریlib سرور مجازی

[ad_1]

بررسی دایرکتوریlib

این دایرکتوری حاوی فایل های کتابخانه برای کلیه برنامه های ذخیره شده در دایرکتوری های /sbin/و /bin/از جمله ماژول

های قابل بارگذاری درایو که مورد نیاز راه اندازی لینوکس است می باشد.

[N.pardis@Lpi1~]$cd /lib

[N.pardis@Lpi1lib]$ls –l

تعداد زیادی فایل میبینیم که در اکثر آنها so داریم کهso مخفّف object shared است که به اشتراک گذاشته میشود و در

اختیار همه برنامه ها قرار میگیرد. که مترادف آن در ویندوز DLL است.

سرور مجازی

از کجا بفهمیم که مثالً فرمانDate چه library هایی را مصرف کرده است؟ این فرمان را میزنیم:

سرور اختصاصی

[n.pardis@lpi ~]$ ldd /bin/date

 linux-gate.so.1 => 0x00ea8000

 librt.so.1 => /lib/librt.so.1 0x00c78000

 libc.so.6 => /lib/libc.so.6 0x008dd000

 libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 0x00a54000

 /lib/ld-linux.so.2 0x008ba000

به شما میگوید که چه lib هایی را استفاده میکند. چیزی که مهم است در لینوکس ورژن Ldd ها است همان شمارهایکه در

جلویso ها نوشته شده است.linux-dedicated-server

The post بررسی دایرکتوریlib سرور مجازی appeared first on سرو سرور | میزبانی وب – سرور اختصاصی – سرور مجازی – هاست – دامنه.

[ad_2]

لینک منبع

بازگشت به صفحه قبل
×