افزودن Mime Type در Cpanel

افزودن Mime Type در Cpanel

MIMe Type چیست ؟ MIME Type مخفف “Multipurpose Internet Mail Extensions” است و یک رشته از کاراکترهای تعریف شده است که به صورت یک مقدار رشته (String) تعریف می‌شود و شامل نوع و محتوای فایل است. MIME Type برای تشخیص نوع داده‌ای فایل‌ها در اینترنت استفاده می‌شود، بطوریکه مرورگر بتواند بداند که با چه نوع […]
بازگشت به صفحه قبل
×