اضافه کردن هارد به لینوکس

اضافه کردن هارد به لینوکس

سلام
تو این آموزش قصد داریم یه هارد دیسک جدید را به لینوکسمون اضافه کنیم،
که باید یه پارتیشن براش بسازیم، بعد فایل سیستم براش قرار بدهیم. بعد مانت کنیم به دایکتوری که نیاز داریم حجمش بیشتر بشه…
فقط دقت کنید که نام هارد دیسک و پارتیشن های شما میتواند متفاوت باشد!
اگر هارد شما IDE نباشد …. در دایرکتوری /dev به صورت sda نمایش درخواهد آمد.
حالا sda1 , sda2 … میشود پارتیشن های شما.
ابتدا این دستور رو تو SSH بزنید:

ls /dev/sd*

خروجی که میدهد:

/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3


معنای این چیست ؟
یک هارد دیسک با نام sda و ۳ پارتیشن sda1,sda2,sda3
بعد از این که هارد دوم را به سرور خود وصل کردید، پس از زدن دستور ls /dev/sd* خروجی به شکل زیر تغییر خواهد کرد :

/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb

حالا برای واحد ها رو به سکتور ها در هارد دیسک دوم تبدیل میکنیم،(به وسیله دستورات c و u):

fdisk /dev/sdb

ابتدا دکمه c رو میزنید:

Command (m for help): c
DOS Compatibility flag is not set

بعد دکمه u:

Command (m for help): u
Changing display/entry units to sectors

بعد برای نمایش پارتیشن هاتون دکمه p را بزنید:
Command (m for help): p

Command (m for help): pDisk /dev/sdb: 34.4 GB, 34359738368 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4177 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd1082b01Device Boot Start End Blocks Id System

اما شما اینجا هیچ پارتیشنی نمیبینید،چون این هارد دیسک از قبل استفاده نشده است
در این مرحله شما یک پارتیشن اضافه میکنید:
اول دکمه n را برای پارتیشن جدید زده و سپس دکمه p را برای پارتیشن اصلی میزنیم:

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4):

تو این مثال ما فقط یک پارتیشن با نام پارتیشن۱ اضافه کردیم . بعد ما نیاز داریم که این پارتیشن کجا شروع و تمام بشه، ما به اولین پارتیشن نیاز داریم، که از اول تا آخر سکتور قابل دسترس و قابل استفاده باشه ،
عدد ۱ را میزنیم، به عنوان اولین پارتیشن:

Partition number (1-4): 1
First sector (2048-67108863, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-67108863, default 67108863):
Using default value 67108863

البته اگه شما به پارتیشن های بیشتری نیاز دارید، میتونید نام جدید و با فضای جدید به هر پارتیشنتون اختصاص بدهید.
حالا که پارتیشن رو مشخص کردیم،
حالا دستور w رو میزنیم:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

کار به اتمام رسید،
دوباره دستور اول رو میزنیم، ببینیم، خروجی چی میده:

ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb /dev/sdb1

خوب ، میبینیم که هارد دوم با پارتیشن اولی که ساختیم نمایش داده شده.
این پارتیشن از دیسک دوم ، فایل سیستم خاصی نداره،
میایم بهش یه فایل سیستم اختصاص میدهیم:

/sbin/mkfs.ext3 /dev/sdb1

خوب حالا ، میتونیم این پارتیشن از هارد دیسک دوم رو به دایرکتوری دلخواهتان اضافه کنیم،
مثل به دایکتوری /home که اطلاعات کاربرانتان اونجا هست اختصاص بدهید:

mount /dev/sdb1 /home

کار به پایان رسید،

بازگشت به صفحه قبل
×