سرور مجازی هلند با پورت ۱۰ گیگابیت و ترافیک نامحدود

آموزش نصب IISدر ویندوز سرور ۲۰۰۸

نصب IIS 7.0 در Windows Server 2008 کمی با نصب IIS 6.0 متفاوت است ولی با استفاده از Server Manager برای نصب دیگر مشکلی وجود ندارد.

برای نصب IIS از Server Manager به شیوه زیر می توان عمل کرد:

ابتدا Server Manager را باز کرده و سپس وارد قسمت Roleها می شویم.

Server Manager یک امکان یکپارچه برای نصب یا از نصب خارج کردن Role ها و Feature ها فراهم می کند و همچنین نمایشی از کل Role ها و Feature های نصب شده را در اختیار مدیر شبکه می گذارد. هنگام انتخاب IIS 7.0 از Server Manager، به همراه آن، component ها و service های اصلی مورد نیاز آن نیز نصب می شوند.

 

مرحله اول : در این قسمت برای نصب IIS از قسمت Role ها گزینه  Web Server را تیک می زنیم.

مرحله دوم : با زدن دکمه next  پنجره زیر باز می شود که این پنجره راجع به  IIS7  بحث می کند . مجددا next  را  میزنیم.

مرحله سوم : در پنجره زیر سرویسهایی که  در iis وجود دارد و  ممکن است آن را لازم داشته باشیم را می توانیم انتخاب کنیم تا نصب شود.به طور مثال اگر ASP.NET را انتخاب کنیم در اجرای نرم افزارهای تحت وب به ما کمک می کند.

مرحله چهارم : در این قسمت با انتخاب کلید install  سرویس مورد نظر نصب می شود.

مرحله پنجم : پس از نصب IIS می توانیم برای باز کرد ن کنسولش به  مسیر زیر برویم و آن را اجراکنیم.

مرحله ششم: در این مرحله با اجرای کنسول iis در Administrative tools  پنجره  ای به شکل زیر باز می شود که می توانیم اسم سایت یا سایتهایمان را در این قسمت تعریف کنیم.

نکته: باید دقت کرد که هیچ وقت  Defult Web Site را ازقسمت فوق حذف نکنیم.

برای تست درست بودن نصب IIS می توانیم Browser را باز کنیم و در نوار آدرس یکی از آدرسهای زیر را تایپ کنیم:

اhttp://127.0.0.1  و یا  http://localhost

اگر پنجره زیر را مشاهده کردید ،IIS درست نصب شده است.

منبع: http://www.wikipg.com/